Terms Of Service : เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ

เงื่อนไขในการให้บริการ

 

เงื่อนไขต่อไปนี้ควบคุมการใช้งานทั้งหมดในเว็บไซต์ Plerne.com และเนื้อหาทุกสินค้าและบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์ (นำมารวมกันทั้งหมด เป็นเว็บไซต์) เว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Plerne.com (“plerne.com”) เว็บไซต์นำเสนอภายใต้การยอมรับของท่าน โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่นี้ และกฎระเบียบในการดำเนินงานอื่น ๆ นโยบาย (รวมถึง, โดยไม่มีข้อจำกัด, เพียงนโยบายความเป็นส่วนตัว plerne.com) และการที่จะได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งคราวในเว็บไซต์นี้ได้โดย plerne.com (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง”)

 

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบ ก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ โดยการเข้าถึงหรือการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หมายความว่าท่านเห็นด้วยกับการผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ หรือใช้บริการใด ๆ ได้ หากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ได้รับพิจารณาข้อเสนอโดย plerne.com การยอมรับถึงข้อตกลงเหล่านี้จะถูกจำกัดอย่างชัดเจน เว็บไซต์จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลที่มีอายุอย่างน้อย 13 ปี

 

1. เว็บไซต์และบัญชี Plerne.com ของท่าน ถ้าท่านสร้าง Blog / เว็บไซต์บนเว็บไซต์ของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชี และ Blog ของท่าน และท่านจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น ภายใต้บัญชีและการกระทำอื่น ๆ ใด ๆ ในการเชื่อมต่อกับ Blog ท่านไม่ต้องอธิบายหรือกำหนดคำที่ต้องการ Blog ของท่านในลักษณะที่ทำให้เข้าใจผิดหรือผิดกฎหมาย รวมทั้งในลักษณะที่มีจุดประสงค์เพื่อการค้า ที่ชื่อหรือชื่อเสียงของผู้อื่นและ plerne.com อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบคำอธิบายใด ๆ หรือคำหลักที่จะมีการพิจารณาที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย หรือน่าจะเป็นอย่างอื่น ที่จะทำให้เกิดความรับผิด plerne.com ทันทีที่ท่านจะต้องแจ้ง plerne.com ของการใช้งาน ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ของ Blog ของท่าน บัญชีของท่านหรือละเมิดอื่น ๆ ของการรักษาความปลอดภัย plerne.com จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ หรือการละเว้นโดยท่าน รวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าวหรือการละเว้น

 

2. ความรับผิดชอบของผู้ร่วมใช้งาน หากท่านใช้งาน Blog แสดงความคิดเห็นใน Blog, โพสต์สิ่งใดๆ ไปยังเว็บไซต์, เชื่อมโยงโพสต์บนเว็บไซต์, หรือทำให้ (หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใด ๆ ที่จะทำให้) เนื้อหาและสิ่งใดๆ ที่มีอยู่ โดยวิธีการของเว็บไซต์ (วัสดุดังกล่าว “เนื้อหา”) โดยจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา และความปลอดภัยหรืออันตรายใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหานั้นๆ ไม่ว่าเนื้อหานั้นๆจะเป็นคำถามที่ถือว่าเป็นข้อความ ภาพ ไฟล์เสียง หรือซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ โดยการทำหรือสร้างเนื้อหาเหล่านั้น ท่านต้องรับรองและรับประกันว่า:

  • การดาวน์โหลด การคัดลอก และการใช้เนื้อหาต่างๆ จะไม่ละเมิดสิทธิความเป็นเจ้าของ รวมถึง (แต่ไม่มีข้อจำกัด) เฉพาะลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในความลับทางการค้าของบุคคลที่สามใด ๆ
  • ถ้านายจ้างของท่านมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ท่านสร้าง ท่านจะ (i) ได้รับอนุญาตจากนายจ้างของท่าน ที่จะโพสต์หรือจัดทำให้มีเนื้อหา รวมถึง (แต่ไม่มีข้อจำกัด) เฉพาะซอฟต์แวร์ใด ๆ หรือ (ii) การรักษาความปลอดภัยจากนายจ้างของท่าน สละสิทธิ์เป็นไปได้ ในสิทธิทั้งหมดในเนื้อหา
  • ท่านได้ปฏิบัติตามใบอนุญาตของบุคคลที่สามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และได้ทำทุกสิ่งที่จำเป็น ในการส่งผ่านไปยังผู้ใช้ และเงื่อนไขที่จำเป็นจนสำเร็จ
  • เนื้อหาไม่ได้มีการติดตั้ง หรือประกอบไปด้วยไวรัส, เวิร์ม, มัลแวร์, ม้าโทรจัน หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย;
  • เนื้อหาไม่ได้เป็นสแปม ไม่ได้ถูกกระทำโดยเครื่องมือหรือการสุ่ม และไม่ได้มีเนื้อหาในเชิงพาณิชย์อันผิดจรรยาบรรณ หรือไม่พึงประสงค์ ที่ออกแบบมาเพื่อส่งผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือเพิ่มการจัดอันดับ ของเครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์ ของบุคคลที่สามหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายต่อไป (เช่น เป็นฟิชชิ่ง) หรือหลอกลวงผู้รับถึงแหล่งที่มาของวัสดุ (เช่นการปลอมแปลง);
  • เนื้อหาไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับสิ่งลามกอนาจาร ไม่มีการข่มขู่หรือยุยงให้เกิดความรุนแรงต่อบุคคล หรือหน่วยงาน และไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือการประชาสัมพันธ์ของบุคคลที่สามใด ๆ ;
  • Blog ของท่าน จะไม่ได้รับการโฆษณาผ่านทางข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การเชื่อมโยงสแปมในกลุ่มข่าว, รายชื่ออีเมล, blog และเว็บไซต์อื่น ๆ และวิธีการส่งเสริมการขายที่คล้ายกันโดยไม่ได้รับเชิญ;
  • Blog ของท่าน ไม่ได้มีชื่ออยู่ในลักษณะที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิด ว่าท่านเป็นบุคคล หรือบริษัทอื่นๆ ตัวอย่างเช่น URL Blog ของท่าน หรือชื่อ ไม่ได้เป็นชื่อของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง หรือบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่ของท่านเอง; และ
  • ท่านมีในกรณีของเนื้อหาที่มีรหัสคอมพิวเตอร์แบ่งได้อย่างถูกต้อง และ / หรืออธิบายชนิดลักษณะการใช้ประโยชน์ และผลกระทบของวัสดุ ที่ไม่ว่าจะขอให้กระทำได้โดย plerne.com หรืออื่น ๆ

ในการส่งเนื้อหาใด ๆ ก็ตาม ที่รวมเนื้อหาในเว็บไซต์ของท่าน มาที่ plerne.com ท่านต้องยอมให้ plerne.com ได้รับสิทธิ์ในการสร้างสรรค์ แก้ไข ดัดแปลง และเผยแพร่เนื้อหาแบบ world-wide, royalty-free, and non-exclusive license เพื่อจุดประสงค์ในการเผยแพร่ จัดจำหน่าย และโปรโมท Blog ของท่าน หากท่านลบเนื้อหาออก plerne.com จะพยายามลบเนื้อหาออกจากเว็บไซต์ เท่าที่จะทำได้ แต่ท่านต้องรับทราบว่าแคช หรือการอ้างอิงไปยังเนื้อหา อาจจะไม่ได้ถูกทำให้ใช้งานไม่ได้ในทันที

เนื่องจากการไม่มีข้อจำกัดในการรับประกันและการนำเสนอ plerne.com มีสิทธิ (แม้จะไม่ผูกพัน) ที่จะใช้ดุลพินิจของ plerne.com ในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหา ที่ plerne.com มองว่าไม่เหมาะสม หรือมีการละเมิดนโยบายใดๆ ก็ตาม ของ plerne.com หรือเป็นไปในทางที่ก่ออันตรายต่อ plerne.com และผู้ใช้งาน

 

3. ความรับผิดชอบของผู้เข้าชมเว็บไซต์ plerne.com อาจจะไม่ได้ตรวจสอบ และอาจไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา วัสดุต่างๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์ และไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาของวัสดุที่ใช้ หรือผลกระทบจากเนื้อหานั้น โดยการดำเนินงานเว็บไซต์ plerne.com ไม่ได้เป็นตัวแทน หรือบ่งบอกว่าวัสดุหรือเนื้อหาที่มีการโพสต์ หรือที่เชื่อว่าวัสดุดังกล่าวมีความถูกต้อง เป็นประโยชน์ หรือไม่เป็นอันตราย ท่านต้องรับผิดชอบในการป้องกันตัวเองเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันตัวท่านเอง และระบบคอมพิวเตอร์ของท่านจากไวรัส, หนอน, โทรจัน และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย เว็บไซต์อาจมีเนื้อหาที่ก้าวร้าว อนาจาร หรือน่ารังเกียจ เช่นเดียวกับเนื้อหาที่มีความไม่ถูกต้องทางด้านเทคนิค การพิมพ์ผิด

 

4. เนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์อื่น ๆ เราไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา วัสดุ รวมทั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และหน้าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ Plerne.com , plerne.com ไม่สามารถควบคุมสิ่งใดๆ ก็ตาม ที่อยู่นอกเว็บไซต์ plerne.com และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือการใช้งานของเว็บไซต์เหล่านั้น โดยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ plerne.com หรือเว็บไซต์ที่ plerne.com ไม่ได้เป็นตัวแทน หรือ plerne.com ไม่ได้ระบุว่ามีความเกี่ยวข้องใดๆ ด้วย ท่านจะต้องมีความรับผิดชอบในการป้องกันเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันตัวเองและระบบคอมพิวเตอร์ของท่านเอง จากไวรัส, หนอน, โทรจัน และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดความเสียหาย plerne.com จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ ที่ไม่ใช่ของ plerne.com และหน้าเว็บใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับ plerne.com

 

5. การโฆษณา plerne.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงโฆษณาต่างๆ บนเว็บไซต์