Privacy policy : นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Plerne.com (“Plerne.com”) ได้ดำเนินการบน Plerne.com และอาจดำเนินการเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วย Plerne.com มีนโยบายที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน เกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ก็ตาม ที่เราอาจจะเก็บไว้ ในขณะดำเนินงานบนเว็บไซต์ของเรา

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Plerne.com อาจมีการเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่าน อาทิ เบราวเซอร์ที่ท่านใช้ ภาษาที่ท่านใช้ เว็บไซต์อ้างอิง หรือวันเวลาที่ผู้เข้าชมได้เข้ามาชมเว็บไซต์ของเรา การเก็บข้อมูลเหล่านี้ มีขึ้นเพื่อใช้ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าชม และเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ ให้เหมาะสมขึ้นในอนาคตเท่านั้น และ Plerne.com อาจมีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถตัวตนเหล่านี้ในอนาคต เช่น สถิติของผู้เข้าชม เพื่อเป็นการบอกเทรนด์ หรือความนิยมในการใช้งานเว็บไซต์

และเนื่องจาก Plerne.com ไม่ได้เปิดบริการในส่วนการสมัครสมาชิก และการแสดงความคิดเห็น ทางเว็บไซต์จึงไม่มีการเก็บข้อมูลต่างๆ ของสมาชิก อาทิ การ Log in หรือ IP addresses เป็นต้น

 

การรวบรวมข้อมูลที่มีการระบุตัวตน

ตามที่กล่าวไว้ในข้างต้น ว่าเว็บไซต์ Plerne.com ไม่มีการเปิดบริการในส่วนของการสมัครสมาชิก และการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ ดังนั้น Plerne.com จึงไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้เข้าชมโดยสิ้นเชิง แต่หากในอนาคตมีการเปิดบริการในส่วนนี้ ทาง Plerne.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านได้มอบให้เรา เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม เช่น email address ก็จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ หรือส่งมอบต่อให้กับผู้อื่น โดยที่ท่านไม่ยินยอม

 

การรวบรวมข้อมูลทางสถิติ

Plerne.com อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชม และอาจเปิดเผยข้อมูลสถิติการเข้าชมต่อสาธารณชน และเผยแพร่สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ให้ผู้อื่นรับทราบ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ก็ตาม ที่อาจระบุตัวตนของผู้เข้าชม

 

การปกป้องข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้เข้าชม

Plerne.com จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ก็ตาม ที่อาจระบุตัวตนของผู้เข้าชม หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ ให้กับผู้อื่น ในที่นี้ หมายถึงผู้ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Plerne.com และเนื่องจากทาง Plerne.com ไม่ได้เปิดบริการใดๆ ก็ตาม ที่จะเก็บข้อมูลส่วนตัว ซึ่งอาจระบุตัวตนของผู้เข้าชมได้เลย (อาทิ email address หรือเบอร์โทรศัพท์) ทาง Plerne.com จึงไม่อาจเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ของผู้เข้าชมต่อผู้อื่นได้เลย

 

คุ้กกี้ (Cookies)

คุ้กกี้ (Cookies) หมายถึงส่วนจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ที่เบราวเซอร์ของท่านได้ส่งมอบให้เว็บไซต์ที่ท่านใช้งาน ได้ทราบข้อมูลบางอย่าง ทุกครั้งที่ท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ Plerne.com มีการใช้งาน คุ้กกี้ (Cookies) เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลในด้านสถิติการเข้าชม ทั้งการเข้าชมใหม่ และการกลับมาเข้าชมซ้ำ หากผู้เข้าชมไม่ต้องการให้ทางเว็บไซต์เก็บข้อมูลสถิติเหล่านี้ ท่านสามารถตั้งค่าปฏิเสธการรับ คุ้กกี้ (Cookies) ของ Plerne.com ที่เบราวเซอร์ของท่านได้ แต่ก็อาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ของ Plerne.com ได้ไม่เต็มที่เช่นกัน

 

โฆษณา

สื่อโฆษณาต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามการตั้งค่า คุ้กกี้ (Cookies) บนเบราวเซอร์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งสื่อโฆษณาบางอย่าง จะมีการนำเสนอให้ตรงกับความสนใจของผู้เข้าชม อันจะได้ข้อมูลเหล่านี้มาจาก คุ้กกี้ (Cookies) ที่เก็บไว้ในเบราวเซอร์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งการใช้งาน คุ้กกี้ (Cookies) นี้ จะถูกใช้งานโดย Plerne.com และไม่ได้ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการโฆษณาอื่นๆ

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ Plerne.com อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา