อาหารที่กินแล้วไม่อ้วน, วุ้นเส้นกินแล้วอ้วนไหม

ผักกินแล้วอ้วนไหม, ผลไม้กินแล้วอ้วนไหม