ประโยชน์หน่อไม้ฝรั่ง, หน่อไม้ฝรั่ง ประโยชน์

หน่อไม้ฝรั่ง สรรพคุณ, หน่อไม้ฝรั่งกินแล้วอ้วนไหม