วิธีทําให้กลิ่นตัวหอม, วิธีทําให้ตัวหอม, วิธีทําให้ตัวหอมอ่อนๆ

วิธีทําให้กลิ่นตัวหอม โดยไม่ใช้น้ำหอม, วิธีทําให้กลิ่นตัวหอมอ่อนๆ