วิธีซักหมวก, วิธีซักหมวกแก๊ป, วิธีซักหมวกไม่ให้เสียทรง

ซักหมวกไม่ให้เสียทรง, ทำความสะอาดหมวก, วิธีทำความสะอาดหมวก