พอกหน้าด้วยไข่แดง, สูตรพอกหน้า, สูตรพอกหน้าด้วยไข่แดง

ไข่แดงพอกหน้า, พอกหน้าเนียน, พอกหน้าใส