การดื่มนมกับผู้ใหญ่, ผู้ใหญ่ต้องดื่มนมไหม, การดื่มนมในวัยผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่จำเป็นต้องดื่มนมไหม, ประโยชน์ของนม