สูตรหมักผม, สูตรหมักผมมีน้ำหนัก, บำรุงผม

ปลายผมไม่มีน้ำหนัก, บำรุงผมสวย, บำรุงปลายผม