สูตรหมักผม, หมักผมด้วยน้ำมันอัลมอนด์, น้ำมันอัลมอนด์หมักผม

สูตรหมักผมน้ำมันอัลมอนด์, น้ำมันหมักผม, น้ำมันอัลมอนด์