น้ำผึ้งมะนาวพอกหน้า, น้ำผึ้งพอกหน้า, มะนาวพอกหน้า

สูตรพอกหน้า, พอกหน้าน้ำผึ้งมะนาว, พอกหน้าด้วยน้ำผึ้งมะนาว