ตะไคร้ สรรพคุณ, ตะไคร้ ลดความอ้วน, ตะไคร้ ลดน้ําหนัก

ตะไคร้ ประโยชน์, ตะไคร้ ลดความดัน