ดูแลบ้านวันหยุดยาว, ดูแลบ้าน ปีใหม่, ดูแลบ้าน เที่ยวปีใหม่

ดูแลบ้านวันหยุดยาวปีใหม่, ดูแลบ้านตอนไปเที่ยวต่างจังหวัด